Wywiad z zespołem Aiodine, a pod koniec rozmowy 2 kawałki chłopaków na żywo.
Audycja Muzyk(A)nka – Radio Ateneum